Användarinstruktion EN ISO 11611 - Skydd mot stänk av smält metall

EN ISO 11611EN ISO 11611Plagget ska användas tillsammans med andra plagg som ger skydd enligt EN ISO 11611.
Kroppsdelar såsom hals huvud och händer som inte täcks av detta plagg måste skyddas på annat sätt. Plagget ska vara stängt vid användning. Kompletterande skydd för delar av kroppen kan behövas, till exempel vid under/uppsvetsning. Flamskyddseffekten försvagas om plagget är nedsmutsat med lättantändliga ämnen och om det är ökad syrehalt i luften. Den elektriskt isolerande effekten i skyddsplagget försvagas av väta, smuts och svett. Käderna bör täcka kroppens hela framsida. Vid användning av kompletterande skyddsplagg för delar av kroppen ska basplagget minst uppfylla Klass 1.

Varning: Av driftsskäl kan inte alla spänningsförande delar i bågsvetsutrustning skyddas mot direktkontakt.
Varning: Skyddsplagget är bara avsett att skydda mot kort oavsiktlig kontakt med de spänningsförande delarna av bågsvetsutrustningens strömkrets. Kompletterande lager av elektriskt isolerande plagg krävs vid förhöjd risk för elektriska stötar. En kombination av plagg får den skyddsklass som motsvarar klassen för plagget med lägst skyddsklass.

Varning: Försiktighet bör iakttas vid svetsning i trånga utrymmen.

Plagget testas bland annat mot begränsad flamspridning, värme-överföring samt påverkan av smält metallstänk.
Klass 1 skyddar vid mindre riskfyllda svetsmetoder och situationer, vilka orsakar mindre sprut- och strålningsvärme.
Klass 2 skyddar vid mer riskfyllda svetsmetoder och situationer, vilka orsakar mer sprut och strålningsvärme.

Skötselanvisning

Nedsmutsning påverkar skyddsfaktorn hos alla plagg. Smutsbeläggningar, flytande kemikalier och fett/olja på utsatta områden kan innebära att plagget ej skyddar effektivt. Regelbunden rengöring och underhåll bevarar skyddet och livslängden på plagget.

Tvätt och torkanvisning framgår av isydd etikett i plagget.

Vid reparation och lagning får endast originalmaterial användas.