ISO 9001

Puvab AB har ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001.
Vid den senaste revisionen uppvisade Puvab ett bättre resultat på 7 av de 8 principer som mäts i jämförelse med andra certifierade bolag. Detta medför att du som kund kan du känna dig trygg med vetskapen att vi har kontroll på vår verksamhet och att vi är en stabil samarbetspartner

Läs mer

ISO 14001

I allt vi gör på Puvab väger vi in de miljömässiga konsekvenserna. Detta är inte bara ett starkt säljargument utan en medveten strategi för att ta ansvar för hur vi kan minska belastningen av vår miljö.

Läs mer

Sellicha

Sellihca är ett branschnätverk och kvalificeringssystem för energisektorn i Norden som inköpare använder för hantering av leverantörsinformation och -risk samt för att effektivisera inköpsverksamhet och upphandling som följer lagen om upphandling inom försörjningssektorn (LUF). Med mer än 4 000 kvalificerade leverantörer inom ett stort urval produkter och tjänster, möjliggör Sellihca ett rättvist, öppet och transparent sätt för val av leverantör. Detta bidrar till en enklare upphandlingsprocess som även öppnar för nya affärsmöjligheter för både inköpare och leverantörer.

Läs mer