ISO 9001

Puvab AB har ett kvalitetsledningssystem som är certifierat enligt ISO 9001.
Vid den senaste revisionen uppvisade Puvab ett bättre resultat på 7 av de 8 principer som mäts i jämförelse med andra certifierade bolag. Detta medför att du som kund kan du känna dig trygg med vetskapen att vi har kontroll på vår verksamhet och att vi är en stabil samarbetspartner

Vad är ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Det kan beröra allt från hur man svarar i telefon till hur man undviker driftsstörningar.
Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.

ISO 9001 innehåller 58 krav som i sin tur baseras på 8 principer:

  • Ledarskap
  • Kundfokus
  • Processinriktning
  • Systemangreppssätt för ledning
  • Medarbetarnas engagemang
  • Faktabaserade beslut
  • Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer
  • Ständiga förbättringar

ISO 9001 används av företag i hela världen och i Sverige certifieras ett nytt företag varje dag.
Det finns till och med de som bara gör affärer med företag som har ett ledningssystem. Standarderna inom ISO 9001 används idag av många framgångsrika tjänste- och varuproducerande företag, men också inom offentlig och ideell verksamhet.

Klicka här för att se Puvabs CertifikatKlicka här för att se Puvabs Certifikat

iso9001